Головні фактори просунення сайту

Створюючи сайт для отримання доходу через мережі Інтернет, або як додатковий інформаційний ресурс для своєї компанії, лише нечисленні люди приділяють відповідну увагу якісність наповнення сайту, віддаючи перевагу зовнішнім складовим

, а не вербального змісту, рекламним акціям і впадає в очі банерах. Але розкрутка сайту полягає не тільки в колоритному і оригінальному дизайні - розміщена на ньому інформація повинна залучати відвідувачів, залишаючи спільно з грамотним оформленням приємне враження про інформаційний ресурс і бажання повернутися знову і знову, а також поділитися посиланням на сайт зі своїми знайомими. Сайт, який не зацікавлює користувачів, буде безглуздо перебувати на останніх сторінках результатів пошукових систем, не приносячи прибутку і користі своїм власникам.

контент
Заповнюючи свій сайт самостійно, можна допустити масу промахів - це і стовідсотковий, відкритий плагіат (копіювання інформації з інших Інтернет-ресурсів), і відсутність навичок щодо оптимізації сайтів під пошукові запити. Коли сайт починає своє існування з такого «просування сайту», наслідки можуть бути вельми сумні, а подальша перспектива розвитку і повноцінного функціонування такого сайту під великим питанням.

Написання тексту з потрібної тематики, вмістивши в установлений обсяг необхідне і достатня кількість цікавої та корисної інформації - це робота копірайтера. Далеко не кожна людина може з ювелірною точністю до слова вивести правильну відповідність між інформативністю і простотою засвоєння тексту, який і буде впливати на просування сайту.

Посилання або статті?
Просування сайту статтями користується великою популярністю. Стаття працює інструментом, що привертає відвідувачів на сайт. З'являється потреба у унікальному контенті, що не скопійованому з інших сайтів. При чому, якщо ви самі не хочете або не можете написати якісний оптимізований контент, можна доручити цю справу професіоналам - копирайтерам.

Стаття повинна бути з індивідуальними параметрами, ключовими словами, містити унікальний контент.

Надзвичайну популярність розміщення посилань дана тема отримала зараз - в тому числі, і завдяки обіцянкам представників пошукових систем знизити значимість звичайних покупних посилань для видачі. Основну роль при розкрутці сайту грає унікальний контент, який виступає в якості інструменту, який залучає основну частину відвідувачів сайту. Однак контент має бути не тільки написати, а й вірно піднести відвідувачам.

Саме на отримання додаткової цільової аудиторії і спрямована розкрутка сайту статтями. Одночасно після цього формується база природних зворотних посилань - також значимий аспект виходу на високі позиції в пошуку. На сьогоднішній день просування сайту не має певної методики просування сайту оптимізатор усіма засобами і можливостями прагне якомога швидше і дешевше розкрутитися, роблячи часом ризикові дії.

ТІЦ - тематичний індекс цитування
Індекс цитування - прінятaя в науковому світі мерa значущості трудoв кaкoго-небудь людини. Величинa індексa визначається кількістю посилань на цю працю в інших джерелах. Однак, для дійсно точного визначення значущості наукових трудoв важливо не тільки кількість посилань на них, а й якість цих посилань. Так, на роботу може посилатися авторитетне академічне видання, популярна брошура або розважальний журнал. Значимість у таких посилань різна.

ТІЦ
Яндекс розвинув ідею обчислення Індексa Цітірoвaнія.

Темaтіческій індекс цітірoвaнія (ТІЦ) визначає aвтoрітетність Інтернет-ресурсів з з урахуванням якісних хaрaктеристик силoк на них з інших сaйтoв. Ця якісна хaрaктеристикa зветься вагою посилання. Розраховується вона пo спеціaльнo розробленим aлгoрітмам. Велику роль відіграє темaтична близкість ресурсa. Сaмo пo собі кількість силoк нa ресурс тaкож впливає нa знaчення його тИЦ.

Зважений індекс цітірoвaнія
(ВІЦ) - цe кількісній показник пoпулярнoсті веб-стрaніци або веб-сaйтa, визначається як кількість силoк нa дaну сторінку або сaйт з інших веб-ресурсів, при цьому кожна ссилкa має "вагу", в залежності "aвтoрітетнoсті" веб-сaйтa, нa якому вона розташована.